/* Error on https://www.fontonline.ir/css/BYekan.css : Something went wrong: cURL error 6: Could not resolve host: www.fontonline.ir */

پزشکی

در این دسته بندی از موضوعات سایت امیرفان که پزشکی نام داره ، به بررسی جهت های مختلف پزشکی پرداخته می شه و پست های متنوعی قرار داده می شه, در مورد خواص انواع دارو در این بخش توضیح داده میشه و مزایا و معایب استفاده از دارو مشخص میشه ،در مورد بارداری و باید ها و نباید های دوران بارداری پست گذاشته می شه ،همچنین در مورد علائم انواع بیماری و علاوه بر این ها در مورد خواص دارویی مواد غذایی و انواع نوشیدنی ها و دامپزشکی و …پست گذاشته می شود